مرور برچسب

البرز

چرا «سیمرغ»؟

زال (پدر رستم) با بیماری موی سفید (آلبینیسیم) به دنیا آمد و پدرش (سام) گمان می‌کرد این بیماری شوم است. به همین جهت او را پای کوه…