مرور برچسب

المپیک 2024

در آستانه جنون!

دارنده مدال طلای کشتی آزاد جهان و المپیک و رقیب سرسخت یزدانی گفت: توجه شدید طرفداران به رقابت من و یزدانی دیوانه‌کننده است. یزدانی…