مرور برچسب

المپیک

حذف جادوگر

در روزی که عنوان شده بود حسن یزدانی بعد از جراحی کتف تمرینات کشتی‌ را آغاز خواهد کرد، دیوید تیلور رقیب مستقیم این کشتی‌گیر در…