مرور برچسب

امام رضا

آقا سلام! خوبی؟

«گاهی گمان نمی‌کنی ولی خوب می‌شود»، از «عباس رثایی» هنرمند مشهدی بپرسید، یک دنیا حرف برایتان دارد در وصف این شعر زیبای «قیصر…