مرور برچسب

امدادگران

زنان در قاب داوطلبی

«زنان» و «داوطلبی» دو ملاک معتبر توسعه‌یافتگی در دنیای امروز است. ‏گزارش‌های مختلف مربوط به توسعه انسانی نشان می‌دهد که هر چقدر…

ورود به شرط سلامت

روزهای پایانی ‌سال ۹۹ بود که تیم‌های غربالگری در مرزهای ورودی مستقر شدند. موج چهارم کرونا با تعطیلات نوروز از راه رسیده بود و ستاد…