مرور برچسب

امدادگران

بی‌تعارف با رئیس‌

«آقای دکتر خیلی از بچه‌ها از وضعیت استخدامی می‌پرسند»، «چرا آزمون ایثار برگزار نمی‌شود؟»، «هزینه ایابوذهاب بچه‌ها کم است»،…