مرور برچسب

امدادگرداوطلب

به وقت مهربانی

آفتاب تازه روشنایی‌اش را به سر شهر انداخته که داوطلبان هلال‌احمر یکی‌یکی وارد ساختمان خانه هلال موسسه رشاد واقع در محله بخارایی…