مرور برچسب

امداد در سیل

این ۱۲۶ نفر!

بارندگی‌هایی که طی یک هفته اخیر در اغلب نقاط به‌خصوص مناطق جنوبی کشور را در برگرفت ماموریت‌های سخت شبانه‌روزی را پیش روی نجاتگران…