مرور برچسب

امیرعبداللهیان

نقش‌های ماندگار

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: شهیدان رئیسی و امیرعبداللهیان در سه سال اخیر در کسوت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری…

پاسخ‌های دیپلماتیک

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا گفت: هر انتخابی مردم آمریکا کنند مربوط به خود…