مرور برچسب

امیلی پروکوپ

تاریخچه‌ی همه چیز

«تاریخچه‌ی همه چیز» کتاب یکی از پادکست‌سازان موفق به نام امیلی پروکوپ است که در آن تاریخ اشیا و اختراعات ساده را توضیح می‌دهد؛ از…