مرور برچسب

انتقال آب

1404؛ پایان کابوس تشنگی

«سومین‌ سالی است که سیستان و بلوچستان هیچ‌ آورده‌ای از رودخانه هیرمند نداشته. تامین آب رودخانه و تالاب وابسته به افغانستان است که…