مرور برچسب

انزوا

چله‌نشینی در غار

یک جواهرساز، یک متخصص بیهوشی، یک مأمور حراست و تعدادی دانشمند پس از چهل روز زندگی در یک غار در کوه‌های پیرنه در جنوب غربی فرانسه…