مرور برچسب

انفجار مین

بازی در میدان مین

چهار میلیون و 200 هزار هکتار از نوار مرزی در غرب ایران آلوده به مین‌هایی است که در دوره جنگ هشت‌ساله کاشته شده. این بذرهای جنگی از…