مرور برچسب

انگور

تهران زیتون ندارد!

کاشت درختان زیتون در بخش‌هایی از تهران عملیاتی شده و موفق هم بوده، اما چرا تداوم نداشته؟ ضمن اینکه شهرداری هم می‌تواند از آن کسب…