مرور برچسب

اهواز

«متروپل2» در شرق اهواز!

«شهرداری، استانداری، همه زدند زیر ماجرا.» هوای تب‌دار اهواز و پارک‌نشین‌شدنش، رنگ صورتش را به کبودی برده. دستار مشکی‌ای را روی سرش…