مرور برچسب

اهواز

از تو به یک اشاره…

بعد از زلزله کرمانشاه زنده از زیر آوار بیرون نیامد. ناشنوا بود و هیچ‌وقت فرصتی پیش نیامده بود که یاد بگیرد وقتی زلزله آمد باید…