مرور برچسب

اینستاگرام

خطر داعش و ترامپ!

در انگلستان مشاوران علمی دولت از خطر بستری‌شدن روزانه 2هزار تا 7هزار نفر در روز بر اثر کووید-19 می‌گویند. واشینگتن‌پست از خطر داعش…