مرور برچسب

بابک خرمدین

قاتلان اهلی

مریم رضاخواه- بهاره شبانکارئیان| همچنان آرام و خونسرد هستند. صبح چهارشنبه پدر و مادر بابک خرمدین بار دیگر به دادسرای جنایی پایتخت…

پسرکُشی

خبر  عجیب است و دردناک. بابک خرمدین، کارگردان و فیلمساز چهل‌وهفت ساله، به قتل رسید. قاتل مردی هشتادویک ساله است. پدری لاغراندام و…