مرور برچسب

بازار ایران

دینار به جای دلار

بانک مرکزی و دولت عراق تصمیم دارند از سال ۲۰۲۴ تمام مبادلات تجاری داخلی به جای دلار با دینار عراق انجام شود. این مساله در سه بعد…