مرور برچسب

بازار سهام

دو اتفاق مهم در بورس

حقیقی ها در روز دوشنبه دوباره پولهایشان را از بازار خارج کردند. این در حالی بود که نکته مهم معاملات دوشنبه، ورودی بالای پول در یکی…