مرور برچسب

بازسازی و مرمت

خدا نگهدار حافظ!

چند وقتی است که ایمن‌‌سازی و نوسازی پل‌های شهر تهران در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. قرار است بعضی از این پل‌ها…