مرور برچسب

بازسازی

بمِ بی‌روح

بازسازی بم با فاصله کوتاهی از زلزله شروع شد؛ امری که اکنون به‌نظر می‌رسد تنها به خانه‌سازی معطوف شد و هویت فرهنگی شهر در آن نادیده…

سقفی برای سی‌سخت

«بنیاد خیریه سپاس لحظه حال» فعالیت خود در سی‌سخت را از فروردین امسال آغاز کرده است؛ توزیع 300 بسته غذایی و 500 دست لباس کودک در…