مرور برچسب

بازیکنان خارجی

فصل عسل!

بازیکنان خارجی شاغل در لیگ بیست‌ویکم نقش مهمی در تیم‌هایشان دارند؛ به نظر می‌رسد قوانین بازدارنده فدراسیون برای خارجی‌ها کارساز…