مرور برچسب

بخشش

پشیمان نیستم!

13سال در زندان مانده بود، ولی همچنان فکر انتقام داشت. با هزار سختی، از کابوس اعدام و مرگ رهایی یافت. درحالی‌که جان کسی را گرفته…

بخشش بزرگ «فردین»

چشمش را از او گرفتند، ولی نتوانست مرد دیگری را به تاریکی ابدی محکوم کند. چشم راستش را در درگیری بی‌اهمیتی با سنگ از دست داد. 8 سال…

میلاد…تو کمکم کن!

میان التماس‌هایش، درست در ثانیه‌های آخر، همان لحظه‌ای که طناب سفیدرنگ دور گردنش بود و تصور می‌کرد زندگی‌اش تمام شده، نامش را فریاد…