مرور برچسب

برجام

پوچ و بی‌اعتبار

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن بیانیه سه کشور اروپایی اعلام کرد: برنامه هسته‌ای ایران همواره ماهیتی کاملا…