مرور برچسب

برق

انرژی پاک

طبق آخرین برآوردها، حدود 300 روز از روزهای کشورمان در سال، آفتابی است. این میزان نور آفتاب در بیش از دو سوم مساحت کشورمان نیز قابل…

7 دلیل قطعی برق

تحلیل‌های قطعی برق گاهی با رویکردهای سیاسی همراه بودند و چندان به واقعیت ماجرا نظر نداشتند؛ از جمله کمرنگ‌کردن تأثیر تحریم یا به…