مرور برچسب

بریتانیا

ملکه تنها شد

۷۳سال پیش در ۲۰نوامبر ۱۹۴۷، ملکه بریتانیا با همسرش شاهزاده فیلیپ ازدواج کردند. شاهزاده فیلیپ دوک ادینبرو، در ۱۰ ژوئن ۱۹۲۱ در…

عروس آتش

سرانجام دادگاه عالی انگلستان طی فرمانی اجرایی درخواست شمیمه بیگم، عروس داعش، را برای بازگشت به انگلستان به دلیل خطرات امنیتی رد…