مرور برچسب

بم

بمِ بی‌روح

بازسازی بم با فاصله کوتاهی از زلزله شروع شد؛ امری که اکنون به‌نظر می‌رسد تنها به خانه‌سازی معطوف شد و هویت فرهنگی شهر در آن نادیده…

غم 18 ساله شد

کم‌سن و سال‌ترین بازماندگان بم، حالا 18 ساله شده‌اند، دیپلم‌شان را گرفته‌اند و شاید دانشجوی ترم اول یا دوم دانشگاه باشند.