مرور برچسب

بهار آزادی

تب سکه فروش کرد

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله…

قیمت سکه نجومی شد

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.