مرور برچسب

بهار

سال نوی چینی

سال نوی چینی فستیوالی است که شروع سال نو را در گاهشمار سنتی چینی جشن می‌گیرد. گاهشمار چینی ترکیبی شمسی-قمری است و حرکت خورشید، ماه…