مرور برچسب

بهرام رادان

ستوه علفزار

«همه اتفاق‌ها، همیشه، برای همه نمی‌افتند.» این جمله را گوشه جزوه‌ کلاسی وحید جلیلوند، مهمترین غایب جشنواره امسال با فیلم…