مرور برچسب

بودجه

فریاد برای یک زبان خاموش

لیلا مهداد- اعتراض دارند؛ به کم‌کاری‌‍‍‌‌‌ها، پشت‌ گوش انداختن‌‍‌‍‍‌ها، ندیدن و نشنیدن‌ها. ای‍‍‌ن‌بار تصمیم گرفته‌اند کوتاه…