مرور برچسب

بیماران دیابتی

فوریت‌های دیابتی

در فوریت‌های دیابتی، قند خون کاهش می‌یابد و همین امر باعث بی‌هوش شدن فرد می‌شود. مصرف خوردنی‌های شیرین، مانند آب نبات یا…