مرور برچسب

بیمارستان

پایان تلخ محمدمتین

ماجرای چادرنشینی خانواده‌های همراه بیماران در نزدیکی بیمارستان مفید، باعث شد داستان زندگی محمد متین و سرنوشت تلخی که برایش رقم…

قلب‌های ترک خورده

 بدون شک از نخستین روزی که اعلام شد ویروس کرونا به ایران هم رسید، هیچ صنفی به اندازه کادر درمان به خطر نیفتاد. زنان و مردانی که با…