مرور برچسب

بی‌آبی

مأموریت خاص

لیلا مهداد- مأموریت‌شان تشنه نماندن روستاهاست. لوله‌ها را به خورد زمین می‌دهند و در پی چشمه یا چاهی هستند برای پیچیدن صدای آب میان…

روزگار غریب نازنین

لیلا مهداد- اندام استخوانی‌اش میان پیراهن قهوه‌ای‌ پیچیده. موهای مشکی‌اش زیر روسری کِرم‌رنگی پنهان شده‌اند. به 9ساله‌ها نمی‌ماند،…

غرق در بی‌آبی!

بی‌آبی این روزها زندگی در بسیاری از شهرها و روستاهای محروم را غیر ممکن کرده است؛ همان طور که مردم حوالی هیرمند آبی برای آشامیدن…