مرور برچسب

تاکسی‌ اینترنتی

چشم شورای شهر روشن!

همیشه پای صحبت دولتمردان که می‌نشینی، می‌گویند دولت باید ناظر باشد و تصدی‌گری را به دیگران واگذار کند. برخی هم پا را جلو می‌گذارند…