مرور برچسب

تایمز

کیوسک؛ 13 اگوست

دیلی‌تلگراف می‌گوید با افزایش نفوذ طالبان صدها چترباز برای کمک به نجات انگلیسی‌ها در افغانستان، به این کشور باز می‌گردند. این…