مرور برچسب

تبریز

سفر پُر برکت

برنامه کاری فشرده و بازدیدها و گفت و گو با کارگران و جویا شدن از مسائل و مشکلات مردم این استان به رسم همه سفرها در آذربایجان شرقی…