مرور برچسب

تبعیض نژادی

واشنگتن سیاه

شخصیت اصلی رمان «واشنگتن سیاه»، «بلک» یا «سیاه» است؛ پسرکی که از مادرش جدا می‌شود و باید مسیر زندگی‌اش را در تنگنای بردگی به…