مرور برچسب

تحولات فلسطين

آماده باش در فرانسه

موزه لوور و كاخ ورساي پاريس به دليل دريافت پيام هاي تهديدآميز مبني بر بمب گذاري امروز شنبه تعطيل شدند و همزمان، رييس جمهوري فرانسه…