مرور برچسب

تخت بیمارستانی

سیستان نفس ندارد

لیلا مهداد- جیغ و فریاد از گوشه و کنار شهر به گوش می‌رسد، هرازگاهی. شهر رنگ سیاهی و ماتم به خود گرفته. کسی نیست که داغ ندیده باشد…