مرور برچسب

تذکر

توصیه بود، نه تهدید

با توجه به در جریان بودن چهار انتخابات همزمان از جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و…