مرور برچسب

تراشه

زندگی زیرپوستی

الکساندر وُلچِک می‌تواند فقط با یک حرکت دست درهای هوشمند را باز کند یا از دستگاه خودپرداز استفاده کند. این پزشک روسی با استفاده…