مرور برچسب

ترامپ

خطر داعش و ترامپ!

در انگلستان مشاوران علمی دولت از خطر بستری‌شدن روزانه 2هزار تا 7هزار نفر در روز بر اثر کووید-19 می‌گویند. واشینگتن‌پست از خطر داعش…

زبان بدن، دراز است

بدن یک زبان دارد که با آن سخن می‌گوییم و ده‌ها عضو دیگر که حداقل در این دنیا به حرف نمی‌آیند، اما حالا در حرکت‌شان از هر سخنی…