مرور برچسب

تروریستی

خبطِ اُتاوا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام ضد ایرانی مجلس عوام کانادا در تروریستی اعلام کردن سپاه را به شدت محکوم کرد و این اقدام را ناشی…