مرور برچسب

تصادف

ویراژ مرگ در پایتخت

موتورسیکلت‌ها يكي از علل عمده مرگ‌ومير کشور هستند. سهم موتورسواران از کل متوفیان تصادفات ۶ماهه اخیر، 47‌درصد است؛ که نشان از آماری…