مرور برچسب

تصادف

ردِ خون!

جاده‌های کشور  در ۱۰ سال گذشته، جان ۱۰ هزار مسافر نوروزی  را ستانده. عددی بزرگ و غیر قابل باور. ۱۰ هزار تنها یک عدد نیست. تعداد…

ویدئو/ آمازش

آمازش يك پويش همگانی است، برای آگاهی جمعی با ارائه آمارهایی واقعی و هشدار دهنده كه مفاهيم آموزشی را به مخاطب منتقل می‌كند. اين…

ویدئو/ آمازش

آمازش يك پويش همگانی است، برای آگاهی جمعی با ارائه آمارهایی واقعی و هشدار دهنده كه مفاهيم آموزشی را به مخاطب منتقل می‌كند. اين…