مرور برچسب

تغییرات اقلیمی

امداد در توفان شن

از آسمان شن می‌بارد. کوچه‌های روستای «محمددادی» و «کهک» زیر شن‌های روان مدفون می‌شوند و بچه‌ها قبل از بیرون آمدن از خانه، باید از…