مرور برچسب

تنهایی

بحران تنهایی

قطعا چیزی که در ذهن‌مان است، هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد. ما این را همیشه می‌گوییم؛ می‌گوییم ما در این دنیا با هر کسی که ازدواج کنیم،…