مرور برچسب

توانبخشی

بازگشت به «سلامتی»

ارایه خدمات توانبخشی به افراد دچار ضایعه نخاعی یا بیمارانی که درگیر ضربه مغزی و عوارض آن شده‌اند، سال‌هاست در مرکز جامع توانبخشی…