مرور برچسب

تولید

شأنِ خدمتگزاری

رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم زنجان گفت که جمهوری اسلامی ایران امروز پیشرفته و فناور است و دستیابی کشور به بسیاری از فناوری‌ها با…